Spolu je nás viac pre lepší život v kraji

Manifest je vyjadrením nášho postoja k situácii v Banskobystrickom kraji

Nenávisť tvorí titulky. Ale ľudia v kraji tvoria iný príbeh. Bežní ľudia tvoria príbehy
z pozitívnych aktivít, ktorými sa postavili voči obmedzovaniu, netolerancii
a korupcii.
Chceme žiť v našom kraji a cítiť sa tu dobre. Mať dobrú prácu, spokojnú rodinu
aj priestor na osobný rozvoj. Nechceme sa mlčky prizerať akejkoľvek neprávosti,
ktorá sa deje na ľuďoch, ktorí tu žijú. Veríme, že jednotlivec nie je sám ale je
súčasťou komunity, ktorej na ňom záleží, a záleží jej aj na našom kraji. Nemusíme
byť vždy za jedno, ale v tom, že nikto nesmie byť prenasledovaný, sme jednotní.
Veríme, že zmena sa deje tam, kde žijú ľudia tohto kraja. Chceme s vami spoločne
pracovať na zastavení nenávisti, vzostupe radikálnych postojov, diskriminácie
a korupcie vytvorením bezpečného, všetkým otvoreného prostredia.
Župné voľby sú momentom, kedy my tvoríme budúcnosť nášho kraja.
Rozhodujeme o tom, kto a AKO bude spravovať školy, nemocnice, kultúru aj
cesty, a pracovať na tom, aby ľudia v kraji mali bezpečný a dobrý život.
Vy ste tí, ktorí prinášajú zmenu. Voľte zmenu. Spolu je nás viac.


Len my sami vieme zmeniť veci, ktoré sa nám na verejnom živote nepáčia

Na Slovensku máme mnoho ľudí, čo si predstavujú „riešenia“ v nenávisti a násilí. Opätovné zvolenie fašizmu do úradu by bolo potupou obetí SNP aj všetkých, ktorí sa odlišujú farbou pleti, národnosťou, náboženstvom, orientáciou, a ktorí si vážia slobodu a toleranciu.